Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Deák Anita által üzemeltetett Deák Anita Egészség-tanácsadó Facebook oldalon megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

A Játékok szervezője Deák Anita.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező családja, hozzátartozói, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • https://naturaplaza.hu/ weboldal üzemeltetője, munkatársai, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek, megbízottak, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék leírása

A Játékok a Facebookon megosztott posztokban tekinthetőek meg, ott olvashatóak a leírások, ott lehet a Játékokra regisztrálni, és az anyagokat feltölteni.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a nevezési határidőt és a sorsolás időpontját, az egyes Játékok leírásai tartalmazzák.A játékban részt venni a lejárati határidő napján 24:59-ig lehet. Az ez után beérkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4, Jelentkezés a játékra

A Játékra jelentkezni

- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

 

 1. Nyeremény

A nyereményjátékban nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. Nyereményenként 1 nyertest és 1pótnyertest sorsolunk ki.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesek névsorát a sorsolást követően közzétesszük a Deák Anita –Egészség-tanácsadó Facebook oldalon.

Ezt követően a nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a webshop@naturaplaza.hu e-mail címen neve, postacíme megírásával.

 

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Natura Pláza 2015 Kft. postai úton kézbesítteti a nyerteseknek.

Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosoka Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Deák Anita-Egészség-tanácsadó (https://naturaplaza.hu/) mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.)

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

 1. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervezőnem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Deák Anita-Egészség-tanácsadó  weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Mélykút, 2021. 04. 29.

 

Webáruház készítés
aprohirdetesingyen.hu simplepay_hu